• Pradžia
  • Naujienos
  • Darbo sutartis nutraukta prieš mėnesių mėnesius, tačiau darbdavys vis dar neatsiskaito? Mes Jums galime padėti!

Darbo sutartis nutraukta prieš mėnesių mėnesius, tačiau darbdavys vis dar neatsiskaito? Mes Jums galime padėti!

Į zala.lt komandą neretai kreipiasi asmenys, nurodydami, kad įmonėje dirba ne vienerius metus, tačiau darbdaviai vis delsia išmokėti atlyginimą – visai neseniai sulaukėme užklausos, kur pagalbos prašė asmuo, įmonėje dirbantis kone 2 metus, tačiau atlyginimo iš darbdavio nesulaukiantis jau net 3 mėnesius, o neišmokėta suma jau daugiau nei 2 000 Eur.

Remiantis šiandien kone labiausiai analizuojamu darbo kodeksu –  darbdavio pareiga yra laiku bei tinkamai atsiskaityti su darbuotoju. Tačiau, kaip pastebima, šiuo metu tai viena opiausių problemų. Pastebime ir tai, kad patys darbuotojai, neretai nenusimanantys Lietuvoje galiojančioje teisinėje bazėje, nepasinaudoja visomis jiems suteiktomis teisėmis. Todėl zala.lt advokatas skuba į pagalbą bei konsultuoja, kokias teises darbuotojui numato galiojantys įstatymai, siekiant išsireikalauti neišmokėtą darbo užmokestį. 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 207 str. nurodo, kad tuo atveju, kai darbdavys dėl šio kaltės pavėluotai išmoka darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, kartu su jomis darbuotojui privalomai išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai. Atkreiptinas dėmesys, jog delspinigiai mokami tik tuo atveju, jei galiojant darbo sutarčiai, pagal šią laiku nemokamas darbo užmokestis. 

Kita vertus, problemų dažniau kyla tuo atveju, kai darbo sutartis yra nutraukiama ir uždelsiama tinkamai atsiskaityti po šios nutraukimo. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 str. iš esmės reglamentuoja atsiskaitymo tvarką su atleidžiamu darbuotoju. Šio straipsnio 1 d. numato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną. 

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui turi būti sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Čia būtina pažymėti, kad šioje normoje numatytas reglamentavimas iš esmės siejamas ne su darbdavio kalte, o su darbuotojo kaltės nebuvimu, kas reiškia, jog darbdavio kaltės dėl uždelsto atsiskaitymo šiuo atveju įrodinėti nereikia, pakanka, jog būtų nustatyta, kad dėl vėlavimo atsiskaityti nėra darbuotojo kaltės. Atkreiptinas dėmesys, jog nuo 2017-01-01 pasikeitus darbo kodeksui šios išmokos skaičiavimas bus apribotas - darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalės mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš trijų. 

Paminėtina ir tai, kad nutrūkus darbo santykiams ir delsiant sumokėti išmokas, susijusias su darbo teisiniais santykiais, skaičiuojami ne delspinigiai, tačiau palūkanos, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. ir 6.261 str. normas, reglamentuojančias palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą. Šiuo atveju taikomos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo sumos, kurią sumokėti yra praleistas terminas. 

Atkreiptinas dėmesys, jog darbuotojas, norintis išreikalauti atlyginimą, pirmiausia turėtų kreiptis į darbo ginčų komisiją, kuri yra privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija, o darbovietei neatsiskaičius ir po darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo – neabejotinai galima kreiptis į teismą reikalaujant priteisti neišmokėtą darbo užmokestį ar kitas išmokas, susijusias su darbo teisiniais santykiais.