Įmonės bankrotas - kas lieka darbuotojui?

Kone kiekvienam kasdienybė sunkai įsivaizduojama be darbo. Dirbame ilgus metus, tačiau kartais taip nutinka, jog įmonė, kurioje dirbama 20 ir daugiau metų – ima ir bankrutuoja. Suprantama, nusivylimas didelis, tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Įstatymai numato ganėtinai daug garantijų, kurias turi bankrutuojančios įmonės darbuotojas. Žinoma, nuostatų daug, o darbuotojai dažnai apie jas nežino, arba, nors ir žino – šios visiškai neaiškios. Siekiant situaciją padaryti bent kiek aiškesne zala.lt advokatas konsultuoja kokias garantijas turi bankrutuojančios įmonės darbuotojas ir kaip jomis pasinaudoti.

Atsitikus tokiam įvykiui, kaip bankroto bylos iškėlimas bei paskyrus bankroto bylą administruojantį asmenį t. y. bankroto administratorių, šis per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo raštu įspėja įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis. Apie būsimą darbuotojų atleidimą administratorius privalo pranešti teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams. Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui priklauso ir privalo būti išmokamas visas neišmokėtas darbo užmokestis bei jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Tuo atveju, jei įmonei keliama bankroto byla, neretai susiklosto praktika, jog paskutiniuosius mėnesius prieš bankroto bylos iškėlimą yra delsiama išmokėti darbuotojams priklausantį darbo užmokestį, kompensacijas už nepanaudotas atostogas ir pan. Kai darbo santykiai dar nepasibaigę ir būtent dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui, turinčiam darbo santykių, išmokami delspinigiai, kurių dydį tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. Tokių delspinigių skaičiavimas nutraukiamas įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą ir jie yra priteisiami kartu su neišmokėtu darbo užmokesčiu. 

Įmonei iškėlus bankroto bylą, visais atvejais, pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, įskaitant neišmokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, reikalavimus atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Atkreiptinas dėmesys, jog ši nuostata užtikrina, kad bankrutuojanti įmonė pirmiausia turi atsiskaityti su darbuotojais ir tik tada su kitais asmenimis. 

Tuo atveju, jei bankrutuojančiai įmonei neužtenka savų lėšų tam, kad galėtų tinkamai atsiskaityti su darbuotojais - darbuotojo reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, dalinai tenkina garantinė institucija – Garantinis fondas. Garantinio fondo lėšos, kai darbdavys neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, kurių reikalavimai yra patvirtinti teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo nutarimu, skiriamos pagal bankroto administratoriaus paraišką. Garantinis fondas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo paraiškos gavimo dienos išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą dėl lėšų skyrimo. 

Iš Garantinio fondo lėšos yra skiriamos: 

  • darbuotojui priklausančiam darbo užmokesčiui padengti, bet ne didesniam kaip trijų šalies ūkio vidutinių mėnesinių bruto darbo užmokesčių suma;
  • piniginei kompensacijai už nepanaudotas kasmetines atostogas padengti, neviršijančiai vienos minimaliosios mėnesinės algos;
  • išeitinei išmokai padengti, neviršijančiai dviejų minimaliųjų mėnesinių algų sumos;
  • apmokėti už prastovą, neviršijant vienos minimaliosios mėnesinės algos;
  • žalos atlyginimui dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė šiame punkte nurodyto įstatymo nustatyta tvarka nepereina valstybei. 

Išmokos iš Garantinio fondo skaičiuojamos pagal teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintus darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, apskaičiuotus pagal personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentus ir susidariusius iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą dienos. Išmokos iš Garantinio fondo yra išmokamos ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo momento, kai lėšos iš Garantinio fondo pasiekia bankroto administratorių. 

Remiantis ilgamete praktika bei apibendrinant aukščiau išdėstytą, asmenims, neturintiems teisinio išsilavinimo ganėtinai sunku nuspręsti į kokią instituciją kreiptis bei kokį sprendimą priimti vienu ar kitu atveju, todėl – jei ir Jūs susidūrėte su įmonės, kurioje dirbate bankrotu – nedvejokite bei parašykite mums ir mes Jums padėsime atgauti visą Jums priklausantį atlyginimą ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas.