• Pradžia
  • Naujienos
  • Skolos išieškojimas pasitelkiant skolininko sutuoktinį – ar tai įmanoma?

Skolos išieškojimas pasitelkiant skolininko sutuoktinį – ar tai įmanoma?

Visai neseniai į zala.lt kreipėsi vyras, turintis savo verslą ir nemažai užgyvento turto bei, kaip manęs, sutikęs savo gyvenimo moterį. Kaip vėliau paaiškėjo, gyvenimas nepagailėjo moteriai išbandymų, o vyras ne tik ją įsimylėjo, bet ir nusprendė padėti jai išsikapstyti iš nesėkmių. Deja, bet po 3 metų bendro gyvenimo, visai atsitiktinai ėmė ir paaiškėjo kodėl moterį persekioja nesėkmės!!! Pasirodo, jog moteris turi priklausomybę nuo paskolų!! Paskolų, įvairių kreditų buvo paimta tiek iki santuokos, tiek jau gyvenant santuokoje. Šie buvo imami reikia to ar ne, o kur pinigai buvo iššvaistomi dar iki dabar neaišku. Vyras, žinoma, bandė padėti išsikapstyti ir didžiąją dalį skolų, imtų santuokos metu, - apmokėjo, tačiau paskolų atsirasdavo vis naujų, o vyrui supratus, kad įveikti visko vienas nepajėgs – nusprendė skirtis. Dalijantis turtą paaiškėjo dar daugiau, pasirodo - senos skolos vilkosi nuo tada, kai jie dar net nebuvo susituokę, moteris suko aplink pirštą antstolius, kad šie nebūtų tokie aktyvūs, apgaudinėjo, slėpė ir visaip kitaip bandė atsikratyti skolų. Skiriantis moteris reikalauja, kad teismas tiek turtą, tiek ir skolas padalintų abiem po lygiai. Vyras, sakosi tik dabar supratęs, kad tapo skolininkės barakudos taikiniu ir auka ir klausia zala.lt teisininkų ar gali neprisiimti atsakomybės už buvusios sutuoktinės skolas. 

Visų pirma, šioje situacijoje yra labai svarbu suprasti, jog sudarius santuoką, visas įgytas turtas yra laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Tai reiškia, jog visas santuokoje užgyventas turtas, toks kaip darbo užmokestis, pajamos gautos iš įmonės vykdomos veiklos, dividendai, pensijos ir pan., įskaitant ir santuokos metu įgytas skolas bei kitus įsipareigojimus - priklauso abiem sutuoktiniams. 

Tuo atveju, jei sutuoktiniai susitaria dėl santuokos nutraukimo bei turtą ir skolas pasidalija taikiai - laikoma, jog santuoka nutraukta bendru sutarimu. Nutraukiant santuoką šiuo konkrečiu būdu, sutuoktiniai teikia teismui prašymą nutraukti santuoką bei prideda sutartį, kurioje aptaria kaip bus paskirstomas ne tik bendrai užgyventas turtas, tačiau ir skolos bei kiti įsipareigojimai. 

Keblesnė situacija yra tada, kai santuoka yra nutraukiama dėl vieno iš sutuoktinių kaltės. Šiuo atveju ir kyla pagrindinės problemos. Bendroji praktika rodo, jog nutraukiant santuoką dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, turtas bei bendri įsipareigojimai, įgyti santuokoje, dalijami pusiau, išskyrus atvejus, kai įstatymai leidžia nukrypti nuo lygių dalių principo. 

Skiriantis sutuoktiniai nebeatako už įsipareigojimus, kai šie atsiranda dėl asmeninių skolų – tai gali būti įsiskolinimai atsiradę iki santuokos arba dėl turto, kurį sutuoktinis įgyja asmeninėn nuosavybėn ir be kito sutuoktinio sutikimo. Nutraukiant santuoką teismas atriboja tiek turtą, tiek ir skolas, todėl už asmenines skolas atsakingas lieka pats skolininkas. 

Tačiau, skolų apmokėjimo tvarkos skiriantis, nereikėtų maišyti su skolų grąžinimo tvarka sutuoktiniams vis dar gyvenant santuokoje. Tuo atveju, jei skola negali būti išieškoma iš asmeninio sutuoktinio turto dėl to, jog tokio turto nėra arba nepakanka, kreipusis į antstolį galima prašyti aprašyti bendrai abiem sutuoktiniams priklausantį turtą, įskaitant abiejų sutuoktinių gaunamus atlyginimus. Aprašius šį turtą būtina kreiptis į teismą su prašymu dėl sutuoktinių turto dalių nustatymo bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, kitaip tariant dėl bendro turto atidalijimo. Teismas šiuo atveju nustato skolingam asmeniui priklausančią sutuoktinio gaunamo atlyginimo ar kito turto dalį ir tokiu būdu skola yra išieškoma iš sutuoktinio gaunamo atlyginimo ar kitų pajamų dalies.

Apibendrinant, zala.lt teisininkai turi ilgametę praktiką dirbant su skolomis. Todėl, jei taip nutiko, jog ir Jūs susidūrėte su skolų išieškojimu, nedvejokite bei kreipkitės į mus, o mes, savo ruožtu, pakonsultuosime Jus visais su skolomis susijusiais klausimais.