Verslui

Draudimo išmokos

Siekiant apsaugoti tiek patį verslą, tiek turimą turtą, verslininkai neretai naudojasi draudimo paslaugomis, taip siekdami sumažinti dėl įvairių nenumatytų priežasčių kylančius padarinius. Atkreiptinas dėmesys, jog ne visada draudimas noriai išmoka visą draudimo išmoką. Jei ir Jūsų valdoma įmonė susidūrė su problema, kai draudimas neišmoka arba išmoka ne visą draudimo išmoką, mūsų patyrusių teisininkų komanda yra pasiruošusi padėti susigrąžinti Jums priklausančias draudimo išmokas.

Skolos

Įmonių veikloje neišvengiamai yra sudaroma šimtai sandorių, kurių pagrindu skolinama, perkama, parduodama, nuomojama. Dauguma sudarytų sandorių pavyksta puikiai, kai visos sutarties šalys savo įsipareigojimus įvykdo tinkamai bei laiku. Tačiau, neretai pasitaiko atvejų, kai perkančioji įmonė laiku neatsiskaito su parduodančiąja arba pasiskolinusi delsia grąžinti skolą skolinančiajai. Jei ir Jūs laiku neatgaunate skolos, mūsų patyrę teisininkai yra pasiruošę Jums padėti.

Bankrotas

Jei įmonė dėl finansinių priežasčių negali laiku atsiskaityti su darbuotojais, kreditoriais ar kitais asmenimis, kuriems ji yra skolinga, siekiant susigrąžinti skolas suinteresuotas asmuo gali skolingos įmonės atžvilgiu inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Kadangi tai yra ganėtinai sunki procedūra, mūsų patyrę teisininkai yra pasirengę padėti inicijuojant bankroto bylos iškėlimą nemokiai įmonei.

Neteisėtas verslo perėmimas

Lietuvos teisinėje sistemoje yra žinoma įvairių neteisėtų veiksmų, vienaip ar kitaip trikdančių įmonės vykdomą veiklą. Tai gali būti tokie veiksmai, kaip neteisėtas klientų ar darbuotojų perviliojimas, komercinės paslapties atskleidimas. Jei ir Jūsų valdomoje įmonėje nutiko bent vienas iš šių veiksmų, Jums suteikiama teisė reikalauti kompensacijos iš už neteisėtų veiksmų atlikimą atsakingo asmens. Mūsų patyrusi komanda yra visada pasirengusi padėti procese dėl tokios kompensacijos priteisimo.

Statybinis brokas

Sudarant sutartis dėl naujo pastato pastatymo ar jo renovavimo dažniausia tikimasi, jog darbai vyks sklandžiai ir be didesnių kliūčių. Tačiau, neretai pasitaiko, jog statybininkai savo darbus atlieka aplaidžiai ir jau perduodant daiktą arba naudojant jį pagal paskirtį išryškėja statybinis brokas. Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo atveju užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti trūkumus arba atlyginti patirtus nuostolius. Kadangi dauguma statybos darbais besiverčiančių įmonių nesutinka paliktus trūkumus pašalinti geruoju, mūsų patyrusi komanda pasiruošusi Jums padėti reikalaujant atlyginti Jums priklausančias sumas teisminiu keliu.

Derybos dėl mokesčių

Valstybinė mokesčių inspekcija itin intensyviai vykdo mokesčių mokėtojų, kaip pavyzdžiui, pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų, individualią veiklą vykdančių gyventojų, juridinių asmenų patikrinimus. Kad ir kaip bebūtų gaila, mokesčių mokėtojai nežino, jog dėl patikrinimo metu priskaičiuotų mokesčių - delspinigių ir baudų dydžio gali derėtis, nes šią teisę mokesčių mokėtojams numato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai. Atkreipiame dėmesį, jog mūsų kvalifikuoti teisininkai Jums gali padėti pasiekti norimus rezultatus vykdant derybas su Valstybine mokesčių inspekcija.

 

Susitikime:

Zala.lt

Skambinkite, rašykite